За връзка с нас: 0 700 1 1234

eGov Box

Пакетно решение за общински, държавни структури и органи на съдебната власт, възстановяващо нормалната работа при кризисни условия, провеждане на заседания от разстояние при спазване на изискването за кворум, лично гласуване и e-валидизация на приетите решения.

slider thumb

eGov Box интегрира

 • Видеоконферентна система с пълна функционалност

 • Система за заседания, включваща проверка на кворум, дневен ред, гласуване и др.

 • Електронно подписване на документи и решения

 • Сигурен достъп с двуфакторна автентикация включително и от мобилни устройства чрез пряко и виртуално участие

cta thumb
eGov Box пакети

500

/еднократно

от 100€ /месесечно за зала

Базов

 • Технически услуги и поддръжка:
  Понеделник-Петък /09:00 - 17:00/
 • Безплатно обучение и внедряване
 • 50% субсидия за техническо оборудване при годишен договор
 • Възможност за интегриране в сайта на организацията

1000

/еднократно

от 85€ /месесечно за зала

ПРО

 • Технически услуги и поддръжка:
  Понеделник-Събота /08:00 - 20:00/
 • Безплатно обучение и внедряване
 • Безплатно техническо оборудване при годишен договор
 • Безплатна интеграция в сайта на организацията

2000

/еднократно

от 60€ /месесечно за зала

Премиум

 • Технически услуги и поддръжка:
  Понеделник-Неделя /00:00 - 24:00/
 • Безплатно обучение и внедряване
 • Безплатно техн. оборудване и надстройка на бизнес процеси при годишен договор
 • Безплатна интеграция в сайта на организацията