За връзка с нас: 0 700 1 1234
eGov Box е в пълно съответствие с новоприетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, и по-конкретно с чл.6а, съгласно който институциите могат да провеждат електронно заседания с виртуално присъствие от разстояние при спазването на изискванията за кворум и лично гласуване, за което се изисква и изготвянето на протокол.
eGov Box не само не противоречи на Закона за електронно управление, а дори интегрира модули като електронна идентификация, електронен подпис и др., които са част от единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.
eGov Box изпълнява всички изисквания по Закона за защита на личните данни, като са взети всички необходими и подходящи мерки за защитата на потребителите във връзка с обработването на личните им данни.
Достъпът до eGov Box може да се извършва през модула за електронна идентификация и автентикация, който е част от системата за сигурно електронно връчване, поддържана от държавна агенция „Електронно управление“. Тя позволява идентификация и оторизация чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) - включително и с облачните решения на „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД, или чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ. Освен за достъп, всяка институция решава как да се прилага електронен подпис за подписване електронно на протоколи от заседания и други документи, като препоръките са за ползване на квалифициран електронен подпис.
Изискванията за компютъра и операционната система са свързани с поддържането на подходяща интернет търсачка/браузър като Google Chrome, Internet Explorer и др. Трябва да има инсталирани уеб-камера, микрофон и слушалки/говорител (външен или вградени).
eGov Box може да се ползва от всеки смартфон с операционна система Android или iOS.
Не е нужна специална инсталация. Работи през вашия браузър.
При видео-конферентни връзки, минималната скорост е 600 килобита в секунда в двете посоки, като препоръчителната е минимум 1,5 мегабита/секунда. Можете да проверите тази скорост с помощта на приложения като Speedtest.
Освен уеб-камера, микрофон и слушалки/говорител, не са необходими други допълнителни устройства. Желателно е използването на слушалки с микрофон, за да се избегне микрофония по време на конферентните разговори.
Всички видове уеб-камери, успешно инсталирани на компютъра биха били подходящи за видео-конферентни разговори, като се вземе в предвид, че качеството на образа зависи най-вече от скоростта на връзката.
Няма специални изисквания към ползвания микрофон. Желателно е преди среща или след инсталиране на микрофона, да тествате сигнала на микрофона с тестово обаждане. По време на срещи и заседания, ако не сте говорител в момента, е препоръчително да изключвате микрофона.
Няма специални изисквания за слушалки или говорители (вградени и външни), но е желателно те да не създават микрофония. Проверете ги предварително в тестов режим.
eGov Box дава възможност да управлявате кои устройства – микрофон, уеб-камера, слушалки/говорители, да ползвате и с какви параметри на усилване или други ефекти. Имате също така избор да ползвате компютъра си за разговор или да се включите по телефонна/мобилна връзка към същата конферентна среща/заседание докато следите същата на екрана на компютъра.
eGov Box технологията позволява неограничен брой и продължителност на конферентните срещи и заседания, като това зависи само от избрания пакет от вашата институция. За повече информация, вижте от тук.
Няма технологични ограничения в максималния брой участници в срещи, както и във виртуални офиси, но това е в зависимост от избрания пакет от вашата институция. Обърнете се към вашия администратор за повече информация или от тук.
Комуникациите през eGov Box са защитени с решения за киберсигурност на световно ниво, включително с криптиране, и не позволяват неоторизиран външен достъп до виртуалната среда. При съмнения за проблеми с киберсигурноста, моля сигнализирайте на нашия горещ телефон: 0 700 1 1234 или на емайл: help@egov-box.eu.
Всички сесии през eGov Box се отразяват в специален архив, до който имате достъп. Ако някой достъпва системата с вашия потребителски профил, това ще се отрази в този архив. При съмнения за подобно поведение, моля отворете архива от личния си профил и проверете за сесии, в които не сте участвали. Уведомете ни на горещия телефон и ще Ви окажем съдействие. Задължително сменете паролата си. За повече инструкции, посетете този линк.
Влезте в профила си и потърсете опцията за смяна на паролата от менюто „Личен профил“.
Препоръчително е да не използвате една и съща парола повече от 3 месеца. eGov Box ще Ви напомня за смяна на паролата при изтичане на този период.
Ако сте забравили паролата си, може да я смените като изберете опцията „Забравена парола“ на входния портал на eGov Box. Посочете адреса на електронната поща, с която сте регистрирани в eGov Box. На него ще получите линк за въвеждане на нова парола.
Да, може да достъпвате eGov Box с пълната му функционалност от всяка точка на света. Достатъчно е да имате надеждна интернет връзка до България, където е разположена системата.
Изчакайте първо около 1 минута и ако връзката не се възстанови автоматично, излезте от видео конференцията и започнете отначало като използвате същия линк на срещата. Ако е необходимо, рестартирайте компютъра.
Да, eGov Box ще работи с пълна функционалност и през мобилен интернет. Имайте предвид вашия тарифен план и обема на трафика, който се генерира при такива връзки. Ако това Ви притеснява, може да спрете видео обмена по време на срещата, за да намалите значително обема на трафика.
Обемът на трафика зависи най-вече от качеството на видео връзката. При видео резолюция с много добро качество със 720 пиксела, една конферентна сесия от 1 час ще генерира около 540 Мегабайта изходящ и 540 МБ входящ трафик.